Część osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, może korzystać z opodatkowania swych dochodów na zasadach uproszczonych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi regułami sztuki jest dla drobnych przedsiębiorców bardzo uciążliwe i często mniej opłacalne niż skorzystanie z uproszczonych form opodatkowania.

Uproszczone formy opodatkowania:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
    Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dość specyficzną formą opodatkowania, w przypadku której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Jednak swego rodzaju rekompensatą są stosunkowo niskie stawki ryczałtu - 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
  • karta podatkowa
    Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość wpłacanego na konto US podatku nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez podmiot przychodów. Karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podatników, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 
CENA JUŻ OD 100 Złotych
za miesiąc
Dodatkowo za darmo
  • w ramach umowy oferujemy również:
  • sporządzanie dla Przedsiębiorcy deklaracji DRA (bez pracowników), przyjmowanie kontroli Urzędowych klienta w siedzibie biura, sporządzanie zeznań i sprawozdań rocznych w ramach umowy, doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy, stała informacja o zmianach, sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej.
  • Uwaga!
  • Ceny na usługi księgowe świadczone przez nasze biuro rachunkowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i uzależnione są m.in. od takich czynników jak liczba zatrudnionych pracowników, ilość dokumentów do dekretacji i wprowadzenia do systemu, rodzaju i ilości prowadzonych ewidencji przez nasze biuro.