Książka przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Jest to najczęściej stosowana przez małych i średnich przedsiębiorców forma ewidencji przychodów i kosztów, która służy do wyliczenia dochodu do opodatkowania wg obowiązującej dwustopniowej skali podatkowej.

Wykonujemy wszystkie czynności związane z prowadzeniem KPiR dla:

 • Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • Spółek cywilnych osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, 
 • Osób wykonujących tak zwane wolne zawody,
 • Osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia.
Książka przychodów i rozchodów wymaga dokładnej rejestracji wszystkich przychodów z działalności, zakupów towarów, materiałów oraz pozostałych wydatków potrzebnych do prowadzenia firmy.
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • zapisy w PKPiR, ewidencję VAT, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i wysyłanie ich do US, wykonanie zeznania rocznego.
 • ponadto pomoc i konsultacja w zakresie:
  zakładanie firmy, działalność gospodarcza, księgowość.
CENA JUŻ OD 150 Złotych
za miesiąc
Dodatkowo za darmo
 • w ramach umowy oferujemy również:
 • sporządzanie dla Przedsiębiorcy deklaracji DRA (bez pracowników), przyjmowanie kontroli Urzędowych klienta w siedzibie biura, sporządzanie zeznań i sprawozdań rocznych w ramach umowy, doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy, stała informacja o zmianach, sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej.
 • Uwaga!
 • Ceny na usługi księgowe świadczone przez nasze biuro rachunkowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i uzależnione są m.in. od takich czynników jak liczba zatrudnionych pracowników, ilość dokumentów do dekretacji i wprowadzenia do systemu, rodzaju i ilości prowadzonych ewidencji przez nasze biuro.