szybka wycena: +48 605 429 781

Spółdzielnia Socjalna MINERWA

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2022 roku - nowe firmy

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:  903,00 zł

RODZAJ UBEZPIECZENIA /FUNDUSZU: EMERYTALNE RENTOWE WYPADKOWE CHOROBOWE FP I FS
Wysokość składki     w %
19,52%
8%
1,67%
2,45%0,00%
Kwota składki 
176,27  zł 72,24 zł 15,08 zł 22,12 zł0,00 zł zł

Suma składek do zapłaty z ubezpieczeniem chorobowym:

285,71 zł 

Suma składek do zapłaty bez ubezpieczenia chorobowego:    

263,59 zł

© 2022 Spółdzielnia Socjalna MINERWA. All rights reserved.

szybka wycena: +48 605 429 781

Jesteśmy gotowi do pracy
współpracując, możemy więcej ...