szybka wycena: +48 605 429 781

Spółdzielnia Socjalna MINERWA

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2022 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne: 3553,20 zł

RODZAJ UBEZPIECZENIA /FUNDUSZU: EMERYTALNE RENTOWE WYPADKOWE CHOROBOWE FP I FS
Wysokość składki     w %
19,52%
8%
1,67%
2,45%2,45%
Kwota składki 
693,58 zł284,26 zł59,34 zł 87,05 zł87,05 zł

Suma składek do zapłaty z ubezpieczeniem chorobowym:

1211,28 zł

Suma składek do zapłaty bez ubezpieczenia chorobowego:

1124,23 zł

© 2022 Spółdzielnia Socjalna MINERWA. All rights reserved.

szybka wycena: +48 605 429 781

Jesteśmy gotowi do pracy
współpracując, możemy więcej ...