szybka wycena: +48 605 429 781

Spółdzielnia Socjalna MINERWA

Przerwa urlopowa

Biuro nieczynne od 27.06.2022 - 07.07.2022

Składki ZUS 2022

Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla:

1.osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi kwota:

  1. 3.732,62 zł, jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 60 000 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 335,94 zł
  2. 6.221,04 zł, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł.
  3. 11.197,87 zł, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.007,81 zł

2.osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6.221,04 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł.

3.osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota 3.010 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 270,90 zł.

4.osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

  1. za m-c styczeń 2022 r. - Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4.665,78 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób za styczeń 2022 r. nie może być niższa od kwoty 419,92 zł.
  2. za luty 2022 r. – styczeń 2023 r. – podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.010 zł. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 zł.

Kalkulator składki zdrowotnej na stronie :  https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2022 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne: 3553,20 zł

RODZAJ UBEZPIECZENIA /FUNDUSZU: EMERYTALNE RENTOWE WYPADKOWE CHOROBOWE FP I FS
Wysokość składki     w %
19,52%
8%
1,67%
2,45%2,45%
Kwota składki 
693,58 zł284,26 zł59,34 zł 87,05 zł87,05 zł

Suma składek do zapłaty z ubezpieczeniem chorobowym:

1211,28 zł

Suma składek do zapłaty bez ubezpieczenia chorobowego:

1124,23 zł

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2022 roku - nowe firmy

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:  903,00 zł

RODZAJ UBEZPIECZENIA /FUNDUSZU: EMERYTALNE RENTOWE WYPADKOWE CHOROBOWE FP I FS
Wysokość składki     w %
19,52%
8%
1,67%
2,45%0,00%
Kwota składki 
176,27  zł 72,24 zł 15,08 zł 22,12 zł0,00 zł zł

Suma składek do zapłaty z ubezpieczeniem chorobowym:

285,71 zł 

Suma składek do zapłaty bez ubezpieczenia chorobowego:    

263,59 zł

© 2023 Spółdzielnia Socjalna MINERWA. All rights reserved.

szybka wycena: +48 605 429 781

Jesteśmy gotowi do pracy
współpracując, możemy więcej ...